Logo

Nasze miasto


Nasze Miasto


Miasto Stoczek Łukowski położone jest w północno - zachodniej części Powiatu Łukowskiego, sąsiaduje z gminą Stoczek Łukowski. Zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki Świder w odległości 84 km od jej ujścia od Wisły. Według nowego podziału administracyjnego kraju (wprowadzonego 1-go stycznia 1999 roku) miasto Stoczek Łukowski jest jedną z 11 gmin powiatu łukowskiego (w poprzednim podziale administracyjnym należało do województwa siedleckiego). Miasto jest usytuowane na dwóch wzgórzach morenowych południowego krańca Wysoczyzny Siedleckiej, która w okolicach Stoczka osiąga wysokość 170 metrów ponad poziom morza. Do Stoczka można dojechać pociągiem z Warszawy - odległość 85 km    z przesiadką w Pilawie) i z Łukowa (29 km). Ponadto autobusem PKS z Siedlec, Garwolina, Łukowa i Warszawy.

14 lutego 1831 r. gen. Józef Dwernicki rozgromił silne ugrupowanie wojsk rosyjskich dowodzonych przez gen Fiodora Geismara. Była to pierwsza zwycięska bitwa polsko - rosyjskiej kampanii wojennej 1831 r. Gdy wiadomość o zwycięstwie pod Stoczkiem dotarła do Warszawy, ludność stolicy wyległa na ulice wznosząc okrzyki na cześć generała Dwernickiego i jego żołnierzy. Zwycięstwo polskiej jazdy znalazło uznanie nawet w oczach wroga, cara Mikołaja I, który w liście do swojego marszałka Iwana Dybicza, dowodzącego 115 - tysięczną armią carską napisał: "Stoczek jest bardzo zaszczytny dla młodego wojska Dwernickiego (...)".

Legenda bitwy pod Stoczkiem utrwalona została w pamięci narodowej Polaków nie tylko w podręcznikach historii, ale również w poezji i pieśni patriotycznej, a także w malarstwie i litografii wielu znanych artystów.


Fragment obrazu "Bitwa pod Stoczkiem 1831" Jana Rosena


Stoczek Łukowski - osada wiejska Stoczek istniała już w XII w., wchodząc wówczas w skład województwa mazowieckiego. Od XV w. jest własnością biskupów poznańskich. Przywilej lokacyjny, wydany przez króla Zygmunta I Starego, otrzymuje 4 kwietnia 1546 r. W czasie rozbiorów Polski, Stoczek kilkakrotnie zmienia przynależność państwa, by ostatecznie znaleźć się w granicach Królestwa Polskiego. Stoczek znany jest w całej Polsce przede wszystkim z pierwszej (i to zwycięskiej) bitwy powstania listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 r. W miejscu, z którego dowodził gen. Dwernicki, w setną rocznicę bitwy, postawiono pomnik.

Stoczek Łukowski znany jest także jako miejsce urodzenia Aleksandra Świętochowskiego - znanego polskiego ideologa pozytywizmu.

W okresie powstania styczniowego w okolicach miasta działają liczne oddziały powstańcze. W 1867 r. Stoczek stracił prawa miejskie, by odzyskać je w roku 1916. W okresie międzywojennym odbywały się tu największe w Polsce i jedne z nielicznych w Europie, targi końskie.

Po wybuchu II wojny światowej miasto zostaje spalone przez najeźdźcę. W latach okupacji działały w Stoczku liczne oddziały partyzanckie, m.in. "Ostoi".

Okres powojenny to stagnacja gospodarcza i masowe migracje ludności w poszukiwaniu pracy. Dopiero lata 60-te i 70-te przyniosły oczekiwany rozwój miasta - oddano do użytku dom towarowy, szkołę podstawową, 12-rodzinny dom nauczyciela, ośrodek zdrowia, przedszkole, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego. Ruszyło budownictwo mieszkaniowe. Powstały kolejne zakłady przemysłowe zatrudniające coraz więcej pracowników - np. Betoniarnia, Zakład Przemysłu Skórzanego filia w Stoczku, SKR i inne.

W latach 1975-97 Stoczek wraz z przyległymi miejscowościami tworzył wspólną jednostkę administracyjną - Miasto i Gmina Stoczek Łukowski. W 1998 roku staraniem wielu mieszkańców i radnych Miasto i Gminę podzielono na dwie jednostki samorządowe.

Obecnie miasto Stoczek Łukowski liczy 2775 mieszkańców. Być może nie imponuje wielkością, lecz dzięki pierwszej zwycięskiej bitwie pod Stoczkiem w Powstaniu Listopadowym ma wyraźną osobowość historyczną i dziejową. Ta społeczność pielęgnuje własne dzieje, podtrzymuje tradycje dające świadectwo zakorzenienia polskości w sercach i umysłach obywateli naszego grodu.

Obecnie władze dokładają wszelkich starań aby wypromować miasto, jego walory przyrodnicze, klimatyczne i bogatą przeszłość kulturową i historyczną. Pragną też stworzyć miasto nowoczesne, przyjazne, zdrowe, bezpieczne, a swoim obywatelom zapewnić wszechstronny rozwój.

 

Na terenie gminy znajduje się kilka znaczących zakładów, największe z nich to:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, zatrudniający obecnie ponad 120 pracowników. Sprywatyzowany, poddawany systematycznie modernizacji, zdołał nie tylko poszerzyć swoją ofertę, ale także zwiększyć produkcję i sprzedaż oraz zdobyć nowe rynki zbytu.

Okres transformacji ustrojowej widoczny był także tutaj - początkowo następuje ograniczenie produkcji ze względu na kłopoty z rynkiem zbytu. Zakłady przemysłowe zaczęły być deficytowymi, a wysoko oprocentowane kredyty zamiast ułatwiać wyjście z kryzysu jeszcze go pogłębiały. Część zakładów upadła, część została sprywatyzowana. Nagle pojawił się problem bezrobocia. Jednocześnie powstały piersze spółki prywatne, z których część szybko upadła lub zmieniła profil działalności. Prężnie zaczął rozwijać się handel i usługi transportowe, pojawiło się zjawisko handlu obwoźnego.

Etap przemian gospodarczych jest już zakończony - na rynku pozostały firmy silne, które szybko potrafiły się przystosować do nowych realiów gospodarczych.


 


Panorama Stoczka Łukowskiego
 

Dyrektor zaprasza

Ewa Cizio

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim
Plac Wielgoska 5
21-450 Stoczek Łukowski

Tel: (25) 797 01 62

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.