Logo

Mega Misja

Nasza szkoła została zakwalifikowana do programu MegaMisja. 

W czasie trwania rekrutacji wpłynęło 725 kompletnych wniosków wraz z filmami konkursowymi, a nasza świetlica szkolna została wyłoniona wśród 300 zwycięskich świetlic

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. 

Realizacja programu rozpocznie się we wrześniu 2016 roku i potrwa przez cały rok szkolny 2016/2017.
 
Korzystanie z informacji  

Galeria zdjęć

 

W etapie 1 uczestnicy poznali założenia programu MegaMisja, zostali zaznajomieni z fabułą gry oraz bohaterami (Julką, Kubą i niesfornym Psotnikiem). 

Tematyka zajęć dotyczyła różnorodności źródeł informacji oraz wiarygodności tych źródeł. W ewaluacji zajęć uczniowie opanowali wiedzę w zakresie źródeł informacji, potrafią je nazwać i ocenić ich wiarygodność. Dzieci są świadome, że z niektórych źródeł informacji powinny korzystać z pomocą osób dorosłych, nauczycieli i rodziców. Tematyka każdego zadania w etapie 1 dotyczyła źródeł informacji, natomiast metody pracy, doskonalone umiejętności oraz formy były różnorodne. Efekty pracy uczniów zostały przedstawione w postaci: plakatów, zielnika, form pisemnych oraz aktywizujących, takich jak drama, czy scenki tematyczne. 

Zajęcia MegaMisji to wspaniała zabawa podnosząca kompetencje cyfrowe z połączeniem relacji realnych, społecznych w grupie świetlicowej. Za pierwszy etap otrzymaliśmy już nagrody rzeczowe dla świetlicy w postaci pakietu artystycznego. 

Zapraszamy do śledzenia poczynań naszych świetliczaków na stronie www.megamisja.pl. Na platformie edukacyjnej programu MegaMisja można również przeczytać relacje z każdego zadania!

 

Dziecko w środowisku medialnym

Galeria zdjęć

 

W etapie 2 "Dziecko w środowisku medialnym" uczestnicy programu MegaMisja ustalili, jakie wiadomości można udostępniać w internecie, a których nie powinniśmy opisywać. 

Uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem, rozumieją jakie zagrożenia wynikają z ujawniania ważnych danych osobowych w sieci. Następnie uczniowie opisywali przykładowe awatary, co ich natchnęło do stworzenia swoich awatarów i nicków. Powstałe awatary dzieci umieściły na plakacie zbiorowym, a następnie zgadywały czyja to może być praca. W czasie zajęć każdy z uczniów mógł podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z umieszczaniem danych w sieci oraz przedstawić się na forum swojej MegaMisyjnej grupy. 

W zadaniu "Akcja- komunikacja, czyli na ratunek Psotnikowi" dzieci dowiedziały się jak tworzyć wypowiedź do rówieśnika, a jak do osoby dorosłej. Uczniowie z humorem odegrali przygotowane mini scenki i świetnie dopasowali zwroty do adresatów ich wypowiedzi. Wspólnie podsumowując zajęcia doszliśmy do wniosku, że w komunikacji najważniejszy jest szacunek, zarówno do dorosłych, jak i rówieśników. 

Zadanie 3 "Szanowny Panie Psotniku" poświęcone było rozróżnianiu komunikatów formalnych i nieformalnych. Najbardziej uczniom podobała się zabawa z taśmą malarską, która pomogła nauczyć rozróżniania tych komunikatów, a przy okazji dzieciaki miały możliwość trochę się poruszać. Przy kalamburach też było wesoło, dzieci zaczęły się otwierać przed grupą i nawet te nieśmiałe dzieliły się pomysłami. Oprócz komunikatów werbalnych dzieci używały też tych niewerbalnych, takich jak gest, mimika twarzy. Ruchem ciała starały się przedstawiać hasła w zabawie.

Po etapie 2 MegaMisji każdy uczestnik świadomie będzie komunikował się w środowisku medialnym, z uwagą na bezpieczeństwo w sieci internet.
 

 

Język mediów

Galeria zdjęć

 

Etap 3 Język mediów
Zadanie 1 "Psotnik w telewizji" zwiększyło wiedzę uczniów w zakresie programów telewizyjnych. Dzieci dostrzegły różnice pomiędzy programami rozrywkowymi, a informacyjnymi. Poznały cechy różnych przekazów informacji, zasób słownictwa oraz charakter komunikatów. 

W kolejnym zadaniu MegaMisji uczestnicy uczyli się rozróżniać fakty od opinii. Na początku wysłuchali fragmentu audibooka "Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina, następnie pisali swoje spostrzeżenia i odczucia po wysłuchaniu fragmentu lektury. W trzecim zadaniu MegaMisji uczestnicy określali, czym są media. Podawali przykłady środków przekazu informacji oraz prezentowali niezbędne sprzęty, które umożliwiają nam korzystanie z mediów. Sami oceniali za pomocą, których zmysłów odbierają przekazy informacji. 

W zadaniu nr 4 dzieci rozwiązywały "Szyfr emotikonów". Pojęcie jest im bliskie, ponieważ często spotykają się z wyrażaniem emocji w formach pisanych tj. sms, e-mail, czy rozmowa przez internet. Uczestnicy sami przedstawiali wiele emotikonów ukazujących różne stany emocjonalne. Ważne jest, że dzieci potrafią nazwać swoje uczucia i wiedzą, kiedy wstawić odpowiednią buźkę w wypowiedzi. Natomiast zabawa w pantomimę sprawiła uczniom największą frajdę.

 

 

Prawo

 

Galeria zdjęć

 

  Etap 4 Prawo
Zadanie dotyczące praw dzieci okazało się dla uczestników dość klarowne i zrozumiałe. Uczniowie rozmawiają na lekcjach o swych prawach i choć nie potrafią konkretnie ich nazwać, to wiedzą, że mają prawo się uczyć, odpoczywać, żyć w rodzinie bez przemocy, być kochanym i szanowanym, swobodnie mówić swoje zdanie itp. W kolejnym spotkaniu z MegaMisją dzieci miały okazję podzielić się wiedzą zdobytą na wcześniejszych zajęciach. Razem z Julką i Kubą rozwiązali Pingwinkowy Quiz na temat bezpiecznego korzystania z mediów i Internetu. Pytania zdaniem dzieci były proste, a ich wiedza szybko nasuwała prawidłowe odpowiedzi. Atmosfera zajęć sprzyjała debatom w grupach, a rywalizacja wprowadzała ekscytację. W zadaniu nr 4 uczniowie wskazywali na problemy w dostępie do dóbr kultury. Uczniowie dawali przykłady różnych rodzajów niepełnosprawności, zarówno ruchowej i intelektualnej. Sami podawali przykłady z własnego życia i rodziny, jak sobie radzą z tymi niepełnosprawnościami. To zadanie wzbudziło empatię wśród dzieci. Próbując wczuć się w sytuację swoich niepełnosprawnych rówieśników okazało się, że w życiu spotykają się oni z wieloma przeciwnościami. Efektem końcowym było stworzenie projektu "Przyjaznego kina". Nasze kino stworzone w zadaniu było przyjazne dla wszystkich, bo jak stwierdziły dzieci "dobra kultury powinny być dostępne dla każdego bez względu na stan zdrowia".

 

 Kreatywne korzystanie z mediów

 

Galeria zdjęć

 

Etap 5 Kreatywne korzystanie z mediów
W zadaniu 1 tego etapu uczestnicy poznali zasady prawidłowego wykonania zdjęć. Zaznajomili się z takimi pojęciami jak: kadr, perspektywa, kompozycja zdjęcia. Dla większości dzieci były to pojęcia nieznane. Najbardziej uczestnikom podobało się zadanie w grupach, gdzie jedna z grup robiła zdjęcia przy użyciu tabletu z perspektywy na wprost, perspektywy ptasiej i żabiej, następna grupa ustawiała ramę, tak by wykonać jak najlepsze zdjęcie zgodnie z zasadą trójpodziału kadru, natomiast ostatnia grupa oceniała z przygotowanych zdjęć te udane i nieudane. 
Po zadaniu "Multimedialny album z Psotnikiem w tle" uczestnicy zajęć wyszli bogatsi o wiedzę z zakresu fotografii i podstawowych zasad ich wykonywania. 
W zadaniu "Audiopamiętnik Julki i Kuby" dzieci nauczyły się rejestrować otaczające dźwięki za pomocą telefonu i tabletu. Naśladowanie różnych dźwięków okazało się wspaniałą zabawą, natomiast odgadywanie ich na koniec zajęć przez grupę przeciwną przyniosło wiele śmiechu i radości. Wielu uczniów słyszało po raz pierwszy swój nagrany głos oraz po raz pierwszy obsługiwali program do obróbki dźwięku. Zajęcia wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności rejestracji dźwięków, obsługi programów komputerowych przydatnych w życiu. 
W zadaniu nr 3 "Cyfrowe opowieści o Psotniku" uczestnicy doskonalili umiejętność posługiwania się urządzeniami do robienia zdjęć tj. tablet i aparat cyfrowy. Stworzyli w dwóch grupach wesołe opowieści cyfrowe, których bohaterem był nasz ulubieniec - Psotnik.  

 

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach  

Galeria zdjęć

 

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach
W kolejnym etapie uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, nauczyli się nadawać własne adresy skrzynek mailowych oraz zabezpieczać je hasłami. Wśród wielu komunikatów odróżniali te prywatne od publicznych oraz poznali drogę ich przekazywania. Uczniowie poznali również rolę oprogramowania antywirusowego i uznali za konieczne instalowanie go na komputerze, a także na tablecie, czy smartfonie. Największą atrakcją zajęć były zabawy w wirusy i obrońców komputera. Zabawa z papierowymi kulkami ożywiła zajęcia, wprowadziła atmosferę zabawy i zdrowej rywalizacji. Podczas zadania 2 uczestnicy przypomnieli sobie, jakie informacje można umieszczać w Internecie, a jakich pod żadnym pozorem nie należy udostępniać, tj. dane osobowe, stan majątkowy, czy sprawy prywatne. Uczestnicy dowiedzieli się również, że każdy z nas musi wyrazić zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów, czy tekstów. Wiąże się to z ochroną danych osobowych, a bezprawne publikowanie danych wiąże się z licznymi konsekwencjami. Dzieci zrozumiały, że anonimowość w sieci nie świadczy o bezkarności. Każdy z nas zostawia ślady w Internecie, a specjaliści są w stanie szybko ustalić tożsamość sprawcy. Uczniowie wiedzą, że nie można pozostawać biernym wobec agresji w sieci, cyberprzemocy, czy publikowania danych bez zgody autora, a każde takie zdarzenie w przyszłości zgłoszą osobom dorosłym. W zadaniu 3 hasłem  było słowo tajemnica. Uczestnicy wyjaśnili, co ich zdaniem znaczy to słowo. Jak już doszliśmy do przekonania, że jest to informacja, którą ktoś nam przekaże w zaufaniu, to stwierdziliśmy, że są dobre i złe tajemnice. Gdy mamy choć cień podejrzenia, że jakaś tajemnica stwarza niebezpieczeństwo dla nas, bliskich, czy rówieśników powinniśmy w dyskretny sposób poinformować osoby dorosłe. Zdobytą na dzisiejszych zajęciach wiedzę uczniowie mieli okazję wykorzystać tworząc w grupach scenki tematyczne według materiału pomocniczego. W zadaniu 4 etapu 6 uczestnicy pomogli Julce i Kubie rozwiązać problem z organizacją czasu wolnego. Każdy mógł przedstawić, z jakich rodzajów mediów najczęściej korzysta. Uczniowie wymieniali ulubione formy spędzania czasu wolnego. Uczestnicy w formie plastycznej ukazali "Pizzę aktywności".

 

 

Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Galeria zdjęć

 

Etyka i wartości w komunikacji i mediach
Zadanie 1 zostało poświęcone przyjaźni w różnych jej aspektach, przypomnieliśmy sobie również formy komunikacji interpersonalnej w przyjaźni na odległość. Wiele uśmiechu i zabawy przyniosło zadanie w parach, gdzie jedno z uczestników miało zawiązane oczy, natomiast drugie kierowało go słownie od wyznaczonego startu do mety. W kolejnym zadaniu poruszaliśmy pojęcie emocji. Dzieci starały się swoimi słowami opisać towarzyszące im na co dzień uczucia. Uczestnicy proponowali różne przekazy emocji, zarówno w mediach jak w komunikacji werbalnej (słownej) i niewerbalnej poprzez ruch gest, mimikę twarzy. Dzieci nazywały emocje Psotnika oraz rysowały miny ukazujące inspirowane uczucia. W zadaniu nr 3 dzieci poznały historię Mateuszka. Następnie własnymi słowami starały się wyjaśnić, co to jest kampania społeczna, podając tym samym przykłady znanych kampanii z życia szkoły i mediów. W kolejnych krokach uczniowie sami wybrali interesujące hasło kampanii i stworzyli plakaty promujące akcję "Zdrowie na talerzu".

 

Ekonomiczne aspekty działania mediów  

Galeria zdjęć

 

Ekonomiczne aspekty działania mediów
W etapie 8 MegaMisji uczestnicy poznali pojęcie "komunikat". Spośród wielu źródeł przekazu komunikatów wyróżnili te jednorazowe oraz te powtarzalne wiele razy. W nadawaniu komunikatów dzieci określiły rolę odbiorcy i nadawcy. Najbardziej uczniom podobała się komunikacja przez kubeczki połączone sznurkiem imitujące rozmowę telefoniczną. W zadaniu nr 2 uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy za korzystnie z różnych rodzajów mediów trzeba płacić, a może należy korzystać z nich za darmo? Na początku zajęć uczestnicy wymienili różne formy płatności, jakimi najczęściej ich rodzice uiszczają opłatę za media. Następnie w dyskusji wymieniali media płatne i bezpłatne. Największą frajdę sprawiła uczniom gra, gdzie za prawidłową odpowiedź zdobywali pieniądze dla swojej grupy. Głównym wnioskiem z dzisiejszych zajęć okazał się fakt, że każdą aplikację, grę, czy sms-a itp. należy skonsultować z osobami dorosłymi, ponieważ często czyhają na nas różne pułapki finansowe, za które później muszą płacić rodzice. W zadaniu 3 bliźniaki chciały zachęcić do udziału w pikniku naukowym, natomiast nie miały pomysłu w jaki sposób to zrobić. Nasze świetliczaki wpadły na pomysł stworzenia reklamy. Każdego dnia spotykamy się z reklamami telewizyjnymi, prasowymi, internetowymi, radiowymi i ulicznymi. Dociera do nas miliony zachęcających komunikatów, ale czy we wszystko trzeba wierzyć? Dzieci stwierdziły, że nie można przyjmować wszystkich reklam bezkrytycznie, należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. W kolejnych krokach uczniowie nauczyli się odróżniać komunikaty informacyjne i perswazyjne. W celu utrwalenia wiedzy w zakresie reklamy dzieci stworzyły własne plakaty reklamowe, następnie zaprezentowały je na forum grupy.

 

Kompetencje cyfrowe

Galeria zdjęć

 

W etapie 9 Mega Misji uczniowie dowiedzieli się, jak przygotować stanowisko pracy z komputerem.

Uczestnicy zrozumieli, że należy dbać o włączanie i wyłączanie urządzeń komputerowych stosownie do potrzeb oraz potrafią zadbać o zapewnienie zasilania sprzętu komputerowego. W zadaniu nr 2 dzieci poznały "język komputerów" i zostały uświadomione, że urządzenie komputerowe wykonuje czynności zadane przez człowieka. Podczas zajęć uczniowie opanowali umiejętność wskazywania prostych poleceń, od uruchomienia urządzenia komputerowego do otwarcia strony www i znalezienia na niej potrzebnych informacji. W kolejnym zadaniu pomogliśmy Psotnikowi przejść przez komputerowy labirynt. W dwóch grupach uczniowie przeszli przerysowany labirynt, wygrana grupa jako pierwsza odpowiadała na pytania w kolejnych krokach. Za każdą pozytywną odpowiedź grupa stawiała swój narysowany pionek w kolejnym miejscu zaznaczonym na labiryncie. 

Pod koniec zajęć podsumowaliśmy najważniejsze informacje z zakresu części urządzeń komputerowych oraz zasad korzystania z tabletu.

 

 

Mobilne bezpieczeństwo  

Galeria zdjęć

 

Zadanie 1 etapu 10 było poświęcone udostępnianiu wizerunku w sieci. 

Uczniowie podejmując wyzwanie "Uwiecznić czy udostępnić- co zrobić z wizerunkiem Psotnika?" dowiedzieli się jak nagrać film. W grupach wypełniali zgłoszenia do konkursu, następnie dzieląc się rolami, wyznaczyli operatora nagrywającego tabletem film. Następnie na forum grupy przedstawiali własne dzieło. W kolejnym kroku uczniowie brali udział w scenkach motywowanych komiksem, w których musieli wstawić w "chmurkę" właściwą ich zdaniem odpowiedź. Nagrywanie filmów ożywiło zajęcia i przyniosło uczniom wiele radości. W zdaniu nr 2 uczestnicy poznali pojęcie "Aplikacja". Uczniowie zrozumieli, że aplikacje mogą generować koszty, zarówno przy instalacji, jak i podczas ich późniejszego używania. 

Ważnym wnioskiem z zajęć okazał się fakt, że instalowane w urządzeniach aplikacje mogą okazać się niebezpieczne. Podczas trzeciej misji uczniowie poznali pojęcie internetowej chmury. Wskazali plusy i minusy przetrzymywania danych, muzyki, dokumentów te, filmów w chmurze. Uczestnicy sami umieścili przygotowane wcześniej pliki w stworzonej dzięki Dysk Google chmurze internetowej. 

A efekty wspólnej pracy mogą pokazać w domu swoim rodzicom, rodzeństwu i znajomym.  

 

 

Podsumowanie Mega Misji  

 

 

Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji cyfrowych w Mega Misji było wspaniałą podróżą przez kolejne 10 etapów programu w roku szkolnym 2016/2017. 

Zrealizowany program nowoczesnej edukacji okazał się idealną formą przekazu zasad korzystania z nowych technologii, a oprawą w formie gry zachęcał uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. Oprócz poszerzania wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych nasi uczniowie zdobywali dla świetlicy atrakcyjne nagrody tj. zestawy artystyczne, materiały papiernicze, książki, gry planszowe, zabawki edukacyjne, audiobooki oraz dwa tablety. 

Na zajęciach podsumowujących program dzieci otrzymały dyplomy i medale z podobizną Psotnika- najbardziej lubianego bohatera naszej gry. 

Natomiast naszej szkole Fundacja Orange przekazała Certyfikat udziału w programie edukacji cyfrowej Mega Misja.

Dyrektor zaprasza

Ewa Cizio

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim
Plac Wielgoska 5
21-450 Stoczek Łukowski

Tel: (25) 797 01 62

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.